Eemeli Nieminen

Graafinen muotoilija

Olen helsinkiläinen graafisen suunnittelun ammattilainen ja työskennellyt alalla reilu kymmenen vuotta pääosin freelancerina. Vuonna 2011 valmistuin taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta.

Erikoisalaani ovat yritysten ja yhteisöjen visuaalisten ilmeiden sekä graafisen viestinnän tuotteiden suunnittelu ja toteutus, typografinen muotoilu ja informaatiomuotoilu. Lisäksi teen kuvituksia.

Palvelut

Visuaaliset
identiteetit

Graafinen
viestintä

Informaatio-
muotoilu

Kuvitukset

Jos etsit työhönsä intohimoisesti suhtautuvaa ammattilaista toteuttamaan graafista muotoilua tai haluat kuulla lisää

Ota rohkeasti yhteyttä!
Eemeli Nieminen
”Indifference towards people and the reality in which they live is actually the one and only cardinal sin in design.”
Dieter Rams

Lähestymistapani graafiseen suunnitteluun on kokonaisvaltainen ja analyyttinen. Mielestäni hyvä suunnittelu on paljon muutakin kuin pinnan koristelua kauniiksi. Se on paljon syvemmälle ulottuvaa näkymättömän tekemistä näkyväksi, monimutkaisen järjestelemistä ymmärrettäväksi ja ajatusten muotoilua oivalluksiksi.

Laadukas visuaalisen viestinnän tuote on paitsi luettava ja käytettävä, myös ajatuksia ja tunteita herättävä. Se vastaan niin asiakkaan tavoitteisiin, kuin viestin vastaanottajan tarpeiden ja ympäristön luomiin vaatimuksiinkin.

Tehtäväni suunnittelijana onkin ennen kaikkea auttaa asiakasta määrittelemään tarpeensa sekä tavoitteensa ja löytää juuri niihin sopivat ratkaisut.

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita: Muotoilutoimisto Kairo, Otava, A-Lehdet, Aalto-yliopisto, Aalto ARTS Books, Miltton, Miltton Creative, Helsingin Kamarikuoro, Suomen Solistiyhdistys, Rakennuttajakaari Oy, Suomen Ympäristökeskus SYKE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Suomenlinnan hoitokunta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Finnish Medical Students International Committee, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Kehitysvammaliitto, Tampereen kaupungin museopalvelujen kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Mäntykustannus, Ylioppilaslehti, Yleisradio, Capgemini, Aikamedia, Docpoint, Geologinen tutkimuskeskus