En toistaiseksi ota vastaan uusia toimeksiantoja

Keskityn täyspäiväisesti digitaalisten palveluiden ja design systemien muotoiluun Goforella.

Vieritä alas tai klikkaa valikosta.
Eemeli Nieminen

EEMELI NIEMINEN (TaM)

Graafisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli viidentoista vuoden kokemus ja vankka teoreettinen näkemys graafisen viestinnän, informaatiografiikan ja visuaalisten identiteettien muotoilusta.

Ajatuksella muotoiltu viesti erottuu edukseen

FinEst Link

Helsinki–Tallinna rautatietunnelihanketta esittelevä infograafinen animaatio

Kairo / Uudenmaan liitto / Harju Maakond / Liikennevirasto (2018)

FinEst Link on aloite, jonka tavoitteena on edistää tutkimusta Helsingin ja Tallinnan välisestä liikkuvuudesta. Aloitteen visuaalisesta identiteetistä, verkkosivuista ja graafisesta viestinnästä vastaa Muotoilutoimisto Kairo, jossa työskentelen graafisena suunnittelijana.

Yksi aloitteen puitteissa toteutetuista hankkeista oli selvitys Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen kehitystarpeista ja Suomenlahden alittavan rautatietunneli­­yhteyden edellytyksistä ja vaikutuksista.

Viestinnällinen tavoite: keskustelun herättäminen

Selvitystyön tulosten toivottiin saavuttavan virkamiesten ja päättäijen lisäksi myös laajemman yleisön huomion. Niinpä projektin lähes kaksisataasivuisen loppuraportin sisältämä tieto oli saatava myös helpommin lähestyttävään muotoon.

Ratkaisuna ongelmaan Muotoilutoimisto Kairo toteutti infograafisen animaation, joka kiteyttää raportin suuret linjat, tärkeimmät päätelmät ja tulevaisuuden visiot.

Animaatiolla tuettiin loppuraportin julkaisua esittämällä se päättäjille ja medialle järjestetyn julkaisuseminaarin johdantona, sekä jakamalla se keskustelunavauksena sosiaalisessa mediassa. Youtubessa video saavutti julkaisupäivänään noin 13 000 katsontakertaa.

Iteratiivinen tuotantoprosessi:

Kairon kolmihenkisen tiimin voimin ideoimme ja tuotimme animaation tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sisältöä hiottiin läpi projekti jatkuneissa viikottaisissa sisältötyöpajoissa, jotka mahdollistivat ideoiden nopean iteroinnin ja välittömän palautteen. Tehtäväni projektissa oli itse lopputuotteen animoinnin ja editoinnin lisäksi alkuvaiheen informaation keruu ja jäsentely, sekä kuvakäsikirjoitusten ja muun materiaalin tuottaminen sisältötyöpajojen tueksi.

Pohjois-Norjan Rannikkoreitit

Retkeilyoppaan ulkoasu, taitto, kartat ja ikonit

Kustannusosakeyhtiö Tammi (2016–2017)

Pohjois-Norjan Rannikkoreitit on kokeneen retkeilykirjailija Harri Ahosen opas Norjan rannikon päiväretkikohtesiin retkeilystä ja luontomatkailusta kiinnostuneille.

Tavoitteena oli muotoilla Harrin perinpohjaisen taustatyön tuloksena kertynyt tieto selkeäksi ja houkuttelevaksi oppaaksi, joka innostaa kokemattomampaakin retkeilijää tutustumaan Norjan henkeä salpaaviin maisemiin.

Kirjan ulkoasun ja taiton lisäksi suunnittelin reittien ominaisuuksia kuvaavat ikonit ja toteutin kirjassa näkyvään rooliin nousevat 80 reittikarttaa Norjan maanmittauslaitoksen avoimesta karttadatasta.

Otavan oppimateriaalit

Kustannusosakeyhtiö Otava (2010–2017)

Oppikirja on työkalu – niin opettajalle kuin oppilaallekin. Oppikirjan suunnittelu onkin ennen kaikkea käyttöliittymän muotoilua. Käyttöliittymän jonka tarkoitus on tehdä tiedon omaksumisesta ja uuden oppimisesta sujuvaa ja innostavaa.

Kuluneiden vuosien aikana olen suunnitellut ulkoasuja, toteuttanut taitoja, sekä tehnyt kuvituksia ja grafiikkaa lukuisiin Kustannusosakeyhtiö Otavan julkaisemiin oppikirjoihin ja muihin oppimateriaaleihin.

Huippu – lukion lyhyt matematiikka

Kahdeksanosaisen kirjasarjan ilmeen ja kansien suunnittelu

Meie keelesild – viron kieli

Ulkoasun ja kannen suunnittelu, taitto, kuvitukset ja kartta

Natura

Biologian ja maantieteen opettajien erikoisjulkaisun ulkoasun ja konseptin uudistus, art direction ja taitto

BMOL ry (2014–2019)

Natura on Biologian ja maantieteen opettajien järjestö BMOL ry:n julkaisema lehti, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa alan opettajille ja muille opetuksesta, luonnontieteestä ja ympäristöstä kiinnostuneille.

Vuonna 2014 neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Natura oli ehtinyt jo 50. vuosikertaansa ja oli kipeästi kasvojenkohotuksen ja konseptin kirkastamisen tarpeessa. Yhdessä lehden toimituskunnan kanssa kehitimme pääosin jäsenille suunnatusta järjestölehdestä laajempaakin yleisöä kiinnostava alan erikoisjulkaisun.

Työni Naturan parissa ei loppunut uudistukseen, vaan vastaan edelleen lehden ulkoasusta ja taitosta. Lisäksi olen vuosien varrella auttanut BMOL ry:tä lukuisissa muissa graafisissa viestintätarpeissa.

Vuonna 2018 Natura sijoittui Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jakaman Laatulehtipalkinnon finalistien joukkoon.

Rakennuttajakaari

Korjausrakentamisen asiantuntijayrityksen visuaalinen identiteetti

Rakennuttajakaari ry (2012–2019)

Rakennuttajakaari on korjausrakennustöiden suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan erikoistunut yritys, joka on kasvanut nopeasti pienestä kolmen miehen putiikista menestyväksi ja alalla tunnetuksi toimistoksi.

Rakennutajakaarelaiset ovat ottaneet visuaalisen ilmeen vahvasti omakseen. Läpi vaativankin rakennushankkeen kantavasta kaaresta sekä vihreästä väristä onkin vuosien mittaan kasvanut erottamaton osa yrityksen identiteettiä, toimiston sisustusta myöden.

Viimeisin isompi askel ilmeen kehityskaaressa on vuonna 2017 responsiivisiksi uudistetut verkkosivut. Sivut toteutuksesta vastasi Atadone.

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura

Historiallisen kirjallisuus- ja kulttuuriseuran visuaalinen identiteetti

VKSK ry (2015–)

Perinteikkäällä, yli 170 vuotta toimineella Viipurin Suomalaisella kirjallisuusseuralla oli ongelma: seuran käytössä oli vain sekalainen valikoima heikkolaatuisia kopioita alkuperäisestä tunnuksesta, jonka alkuperäiskappaleiden uskottiin kadonneen sodassa tai sen jälkeen.

Kansallisarkistosta oli kuitenkin vastikään löytynyt uutta aineistoa, jonka tarjoamien vihjeiden pohjalta lähdin rekonstruoimaan tunnusta nykaikaiseen, sähköiseen käyttöön soveltuvaan muotoon.

Samalla seura sai yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja uuden, paremmin pieneen kokoon soveltuva yksinkertaistettu tunnuksen käytettäväksi päivittäisessä viestinnässään. Uuden tunnuksen muotoilun inspiraationa käytettiin myös Viipurin Monrepos-puiston alkuperäistä Väinämöinen soittaa kannelta -patsasta, josta alkuerpäinen tunnuskin on todennäköisesti saanut vaikutteita.

Ilmeen näkyvin ilmenemismuoto on seuran julkaisema Viipurin kulttuurihistoriaa käsitteleviä artikkeleita kokoava VSKS:n toimitteita -sarja, jota olen taittanut ilmeuudistuksesta lähtien.

Klang

Uusimman nykymusiikin konserttisarjan visuaalinen identiteetti

KLANG (2011/2019)

Uusimman musiikin konserttisarja Klang marssittaa Helsingin musiikkitaloon kuultavaksi tuoreimman nykymusiikin huippuja. Konserttisarjan visuaalinen ilme kuvastaa konserttisarja värikästä ja ennakkoluulotonta asennetta.

Alkuperäistä ilmettä uudistettiin syksyllä 2019.

defunensemble

Elektroakustisen ensemblen visuaalinen identiteetti ja verkkosivut

defunensemble ry (2014)

defunensemble on alansa terävintä suomalaista kärkeä edustavista muusikoista ja musiikkiteknologeista koostuva kokoonpano, joka esittää elektroakustista musiikkia ammattimaisesti ja systemaattisesti.

Ensemblen tunnus on loputtomasti variaatioita generoiva algoritmi, joka ilmentää elektroakustisen musiikin teknistä kokeilunhalua ja äkkiväärää estetiikkaa.

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita

Parhaimmillaan asiakassuhde on pitkäjänteistä, molemminpuoliseen luottamukseen pohjautuvaa yhteistyötä. Vuosien varrella minulla on ollut ilo työskennellä monien kiinnostavien ihmisten kanssa niin suurissa kuin pienissäkin projekteissa. Heiltä kaikilta olen oppinut jotain uutta.

Graafista viestintää: Biologian ja maantieteen opettajien liitto / Suomen Ympäristökeskus / Vaskivuoren lukio / Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV, Työpäivä maailmalle / Finnish Medical Students International Committee / Lääkäriseura Duodecim
Kirja- ja julkaisu­suunnittelua: Otava / Tammi / Natura-lehti / Aalto ARTSBooks / Kirjapaja / Mäntykustannus / Aikamedia / Geologinen tutkimuskeskus
Visuaalisia identiteettejä: Rakennuttajakaari / Viipurin Suomalanen Kirjallisuusseura / Helsingin Kamarikuoro / Suomen Solistiyhdistys / defunensemble / Klang konserttisarja / Kehitysvammaliitto, Oiva-prosessi
Informaatiografiikkaa: A-Lehdet, Tuulilasi  / Suomen sosiaali ja terveys ry, Noste-lehti / Aalto-yliopisto / Koponen & Hildén / Miltton Creative / N2 Marketing
Opasteita: Suomenlinnan hoitokunta
Kuvituksia: Otava / Viittomakielialan osuuskunta VIA / Natura-lehti / Ylioppilaslehti / DocPoint Festivaali
Verkkosivusuunnittelua: Rakennuttajakaari / Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Työpäivä maailmalle / defunensemble / Tampereen kaupungin museopalvelut, Taidekaari / Yleisradio, Summeri
Ohjelmatunnuksia: Endemol Shine Finland

Olen myös tehnyt eri mittaisia freelancekeikkoja inhouse-resurssina mm. seuraaville tahoille:
Otava, Miltton, Capgemini Accelrated Solutions Environment Center, Mainostoimisto King, Steinmann Klinik (työharjoittelu)

eemeli.nieminen@gmail.com
050 330 4394

Jos olet kiinnostunut informaation ja tietokirjojen muotoilun teoriasta, lataa tästä maisterin opinnäytyöni Kirja informaation välittäjänä (Aalto Yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu 2011)